ตำนานพญานาค 9 พระองค์แห่งพิภพบาดาล

2 กรกฎาคม 2019 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

ตามความเชื่อแต่โบราณพญานาคคือผู้ปกครองพิภพบาดาล เป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำ จึงทำให้พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความมีวาสนา ความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งพญานาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่สวรรค์

พญานาค หรือนาค แต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกัน แต่ในพื้นฐานพญานาคนั้นเป็นงูใหญ่ที่มีหงอนสีทอง ตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลามีหลากหลายสี และแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีดำ หรือบ้างก็มี 7 สี และที่สำคัญคือ นาคนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันตามชั้นบารมี นาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่กระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียร และเก้าเศียร ตามลำดับชนชั้น

ตระกูลของพญานาคนั้นเล่ากันว่าสืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนาคราช (อนันตนาคราช) ผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายณ์ปรมนาท ณ เกษียณสมุทร โดยตำนานเล่าขานกันมาว่าพญาอนันตนาคราช มีกายใหญ่โตมโหฬาร มีความยาวไม่สิ้นสุด และมีพันศีรษะ พญานาคนั้นอาจเกิดได้ทั้งในน้ำ บนบก เกิดจากครรภ์มนุษย์ หรืออาจเกิดจากไข่ของสัตว์ต่างๆก็เป็นได้

ตำนานเล่ากันว่า พญานาคนั้นสามารถแปลงกาย และมีอิทฤทธิ์ทำให้เกิดคุณและโทษได้ แต่ถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้ แต่ในสภาวะ 5 อย่าง จะต้องปรากฎเป็นงูใหญ่เช่นเดิม คือ ขณะเกิด ขณะลอกคราบ ขณะสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค ขณะนอนหลับ และตอนตาย ก็จะกลับเป็นงูใหญ่เช่นเดิม

พญานาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่น หรือมนุษย์ได้ เมื่อนาคนั้นตั้งครรภ์จะออกลูกเป็นไข่เหมือนงู อาจจะมีทั้งเศียรเดียว สามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียร หรือเก้าเศียร

ตามตำนานพญานาคผู้ปกครองพิภพบาดาลมีทั้งหมด ๙ พระองค์ ดังนี้…

1. พญาอนันตนาคราช (บัลลังก์พระวิษณุนารายณ์ปรมนาท)
พญาอนันตนาคราช ผู้เป็นพาหนะของพระนารายณ์ คำว่าอนันตะมีความหมายว่า ไร้จุดจบ เล่าขานกันว่าพญาอนันตนาคราช มีความยาวถึงขนาดสามารถพันรอบโลกได้ แต่เดิมพญานาคราชมีพระนามเดิมว่า พญาเศษะ นาคราช ทรงเป็นโอรสองค์แรกของพระกัศยปะ และนางกัทรุ พญาอันตนาคราชเป็นใหญ่ในเมืองบาดาล เป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงในเกษียรสมุทรและได้ตามเสด็จพระนารายณ์เสมอ

2. พญามุจรินทร์นาคราช
พญามุจรินทร์นาคราช หรือพญาโกณจา ตามตำนานแล้ววรกายเป็นสีเทาฮินดู ปล้องพระนาภีสีเงินยวง พระเศียรเป็นสีทอง ในประเทศไทย พระองค์มักจะปรากฎอยู่แถบลุ่มแม่น้ำปิง บริเวณจังหวัดตากลงมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

3. พญาภุชงค์นาคราช
พญาภุชงค์นาคราช (เจ้าวิสุทธิเทวา) เป็นพญานาคประจำพระองค์ขององค์พระศิวะ หรือพระอิศวรเจ้า อยู่ในตระกูล วิรูปักษ์ มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู พระนาภี และพระเศียรเป็นสีแดง มีพระเศียรตั้งแต่ ๑ , ๓ , ๕ , ๗ , ๙ แล้วแต่ปางค์ แต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฎให้เห็นคือ ๑ เศียร และ ๗ เศียร ส่วนพระมเหสีของพญาภุชงค์นาคราช คือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล (แม่ย่าทองคำ) ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่พระอุมาเทวี มเหสีของพระศิวะเทพ

4. พญาศรีสุทโธนาคราช
พญาศรีสุทโธนาคราช หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พ่อปู่ศรีสุทโธ มีมเหสีชื่อศรีปทุมมา เป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทย ปกครองลุ่มน้ำแถบภาคอีสาน พญาศรีสุทโธนั้นเป็นพญานาคประจำองค์ของอินทราธิราชเจ้า มีพรหมประกายโลก หรือวังนาคินทร์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นวังประทับ พญาศรีสุทโธนาคราชมี ๑ เศียร แต่สามารถแผ่เศียรได้ ๙ เศียร สีมรกต เศียรสีทอง ส่วนมเหสีของท่านนั้นสามารถแผ่เศียรได้ ๕ เศียร

5. พญาศรีสัตตนาคราช
พญาศรีสัตตนาคราช สืบเผ่าพันธุ์มาจากตระกูลของพญามุจลินท์นาคราช เป็นพญานาค ๗ เศียร ชาวบ้านเชื่อกันว่าพญาศรีสัตตนาคราชเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งประเทศลาว

6. พญาเพชรภัทรนาคราช หรือพญาเกล็ดแก้วนาคราช
พญาเพชรภัทรนาคราช โอรสเพียงพระองค์เดียวของพญาอนันตนาคราช และพระนางอนันตวดี แต่ทรงมีพระขนิษฐา และพระอนุชาต่างพระมารดามากมาย ทรงเป็นโอปาติกะจุติ พระวรกายของท่านคือสีทอง ตามพระมารดา มีเกร็ดเป็นเพชร ทรงเชี่ยวชาญและช่ำชองในการรบ

7. พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
พญานาคคำแสน ทรงเป็นพระโอรสของพญาศรีสัตตะนาคราช กษัตริย์ฝั่งโขง 1 ในนาคาธิบดีทั้ง 9 กับพระนางมธุรินรดีเทวี ราชธิดาของพญาอนันตนาคราช

8. พญายัสมัญนาคราช
พญายัสมัญนาคราช หรือพญายัสมันรายะนาคราช เป็นพระโอรสในพญาอนันตนาคราช และเจ้านางสร้อยแสงคีรี ทรงเป็นสหายร่วมรบกับพญาเพชรภัทรนาคราช พญาภาคินทร์นาคราช และพญานฤบดินทร์นาคราช พญายัสมันนาคราชเจ้านั้น มีเทพเจ้าแห่งสมุทรเป็นผู้ประสิทธิ์วิชาให้ จึงทำให้เป็นเอกในด้านการรบ

9. พญาครรตะศรีเทวานาคราช
พญาครรตะศรีเทวานาคราช พระองค์เป็นหนึ่งในกองทัพนาคาธิบดี ทรงงดวามปรีชาสามารถโดดเด่น สมเป็นชายชาตินักรบ ทรงเก่งกาจ มีปัญญาล้ำเลิศที่สุด กายของพระองค์มีสีทองล้วน พระเศียร ๙ เศียร ร่างกายกำยำใหญ่โต พละกำลังมหาศาล ชอบการจำศีลวิเวกรักสันโดษ ยึดมั่นถือมั่นวาจาเป็นสัจจะ

Loading...