“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเล่า เหตุใด “ในหลวงร.๙” ทรงกริ้วมาก หากหลับบนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

20 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่า พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะทรงกริ้วมาก ถ้าพวกเราหลับบนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

มีครั้งหนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเคยรับสั่งว่าการได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งใช้น้ำมันจ่ายด้วยภาษีอากรของราษฎรก็เรียกว่า เป็นอภิสิทธิ์แล้ว เพราะฉะนั้น เราจึงต้องทุ่มเทให้มากที่สุดเพื่อประชาชน จะนั่งฟังเสียงของเครื่องยนต์ แล้วงีบหลับนั้น ไม่ได้

เวลาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พระองค์ก็จะทรงงานเอกสารไปด้วย และ จะกริ้วมากถ้าพวกเราหลับ

คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใด พระองค์ก็จะเสด็จไปเพื่อดับทุกข์ร้อนให้ประชาชนเสมอ ไม่มีที่ไหนที่พ่อไปไม่ถึง ตลอดเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ ทรงงานแทบทุกวัน แต่ทรงสนพระทัยในเรื่องของความเป็นอยู่ของราษฎรเสมอ จึงไม่แปลกที่คนไทยทั่วทั้งแผ่นดินจะรักและเทิดทูนพระองค์เสมอมา

Loading...