เป็นบุญตาคนไทย เมื่อครั้ง “พระราชินีสุทิดาฯ” ทรงฝึกบิน ที่น่านฟ้าประเทศเยอรมันนี

20 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาต โดย สำนักงานการบินพลเรือน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังนี้..

ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL(A) ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Cessna 172, Mooney M-20, Piper PA-34 Seneca ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL(A)

โดยมี Type Rating ของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300-900 และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL-Theory) ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800

น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กล่าวถึงพระปรีชาสามารถ 10 เรื่องด้านการทหาร ของสมเด็จพระราชินีสุทิดา หรือ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา สมเด็จพระราชินี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่แสดงถึงพระปรีชาของพระองค์ สมเด็จพระราชินี ผู้ทรงเป็นนายทหารหญิงราชองครักษ์ที่แข็งแกร่ง ดังนี้

1. ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2. ทรงเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

3. ทรงมีพระนามย่อ ที่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรียกขานว่า S.V. : Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya

4. ทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิ และทรงพระปรีชาด้านการทหาร โดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆ ทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์ ยิงปืนของรบพิเศษ ยิงปืนฉับพลัน เป้าเคลื่อนไหว และการชิงตัวประกัน การยิง ใน CQB : Close Quarters Battle

5. ทรงผ่านหลักสูตร ส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษ โดยทรงทำการกระโดดร่ม 5 ครั้งจากเครื่องบิน ตามหลักสูตรของโรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ

6.ทรงผ่านหลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน (นย.) ด้วยการกระโดดร่มลงทะเลที่สัตหีบ จ.ชลบุรี ในเวลากลางคืน เป็นพระองค์แรก เป็นครั้งแรกของนาวิกโยธิน เพราะที่ผ่านมาโดดร่มลงทะเลแต่ตอนกลางวัน

7. ทรงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ ทรงตั้งพระทัยในการฝึกจนได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตร ที่ทรงมีความมุ่งมั่น และใส่ใจในการฝึกจนสำเร็จ

8. ทรงเข้ารับการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 91 ในปี 2556-2557 ทรงได้รับพระราชทานเข็มเสนาธิปัตย์ ที่ประดับเครื่องแบบที่กระเป๋าขวา และ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 59 อันเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนายทหารระดับที่จะเป็น ผบ.หน่วย จึงเป็นที่ปลาบปลื้มและเป็นเกียรติประวัติของสถาบันการศึกษาทางทหารสถาบันหลักของ กองทัพบก ที่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 ทรงเคยมารับการศึกษาอบรม ทรงเป็นศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบัน

9. ทรงเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลภเริงระบำ ที่มีกำลัง 3 กองพัน และ 1 บก. กรม และทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams เมื่อ 11 พย. 2559 ในงานวันราชวัลลภ ที่มีความยาวนาน 48 นาทีต่อเนื่อง อย่างสง่างามและเข้มแข็ง โดยทรงใส่ใจในการมาซ้อมด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอ ทรงมีความอดทนสูงเยี่ยงทหาร

10. ทรงเป็นพระราชินีที่เป็นราชองครักษ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในทุกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีระเบียบวินัย มีความเป็นทหาร ทั้งลักษณะทางทหาร พระวรกาย และ พระหฤทัย

Loading...