เป็นบุญของชาวนาไทย “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงพระราชทานสูตรปุ๋ยหมัก

22 กรกฎาคม 2021 | Slide, ข่าวสาร
Loading...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรมาก และได้พระราชทานวิธี การทำปุ๋ยหมัก เป็นองค์ความรู้ให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรทั้งประเทศ ดังพระราชดำริ ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต พูดง่ายง่าย เราต้องใส่ปุ๋ย ไร่นา สวนของเรา พืชผล จึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ย ที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกิน เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า

สำหรับวิธีทำ ของที่ต้องเตรียม

๑. ซากพืช ได้แก่ ใบไม้ ผักตบชวา หญ้าแห้ง ลำต้นถั่ว ลำต้นข้าวโพด ใบ และต้นมันสำปะหลัง กระดูกป่น ตามที่มีสับเป็นท่อนสั้นสั้นให้เปื่อยเร็ว

๒. ปุ๋ย

ก. ปุ๋ยคอก คือ มูลสัตว์ ขี้วัว ขี้ควาย ขี้เป็ด ขี้ไก่ ขี้ค้างคาว อะไรก็ได้
ข. ปัสสาวะคน หรือสัตว์
ค. กากเมล็ดนุ่น กากถั่ว ซากต้นถั่วชนิดต่างต่าง พวกพืชตระกูลถั่ว

๓. ดินร่วน พอสมควร ถ้าเป็นหน้าดินยิ่งดี

การกองปุ๋ย

๑. กองในหลุม ต้องขุดหลุมขนาดกว้างราว ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร ระวังดินพังทลายลงในหลุม ถ้ามีการระบายน้ำได้ยิ่งดี

๒. กองในคอก ปรับดินบริเวณที่จะกองปุ๋ยหมักให้แน่น ใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่นที่ทำได้ กั้นเป็นคอกกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๑ เมตร แบ่งคอกเป็น ๒ ส่วน ครึ่งหนึ่งไว้ใส่ปุ๋ยหมัก อีกครึ่งหนึ่งไว้กลับกองปุ๋ย ทำหลังคาใบจากหรือใบมะพร้าวคลุมหลังคา ถ้ามีถุงพลาสติกคลุมกันฝนชะปุ๋ยก็ดี

๓. เอาซากพืชที่เตรียมไว้กองเกลี่ยในคอก หรือในหลุม ให้เป็นชั้น เหยียบตามขอบให้แน่นขนาดคนเหยียบแล้วไม่ยุบอีก ชั้นหนึ่ง ๆ สูงราว ๑ คืบ หรือ ๓๐ เซนติเมตร รดน้ำให้ชุ่ม แล้วเอาปุ๋ยคอกโรยทับให้ทั่วกัน สูง ๒ องคุลี หรือ ๕ เซนติเมตร ถ้ามีปุ๋ยเคมี  สูตร ๑๖๒๐๐ หรือ ๑๔ ๑๔ ๑๔ แอมโมเนียมซัลเฟต หรือยูเรีย

โรยบางบางให้ทั่วแล้วทับด้วยดินละเอียดหนาประมาณ ๑ องคุลีสลับด้วยซากพืชแล้วรดน้ำทำเป็นชั้นชั้นอย่างนี้จนปุ๋ยเต็มคอกน้ำที่รดจะผสมด้วยปัสสาวะด้วยก็ได้

ข้อควรระวัง

๑. อย่าให้มีน้ำขัง การรดน้ำมากไปจะทำให้ระบายอากาศไม่ดี

๒. ปุ๋ยกองใหญ่ไปจะเกิดความร้อนสูง ปุ๋ยจะเสียถ้าในกองปุ๋ยมีความร้อนสูงไปให้เติมน้ำลงไปบ้าง

๓. ปุ๋ยกองเล็กไปจะสลายตัวช้า

๔. อย่าใช้ปุ๋ยเคมีพร้อมกับใส่ปูนขาว จะทำให้ธาตุไนโตรเจนสลายตัว

การกลับปุ๋ย

ทุก ๓๐ วัน ควรกลับกองปุ๋ย โดยเอาชั้นบนสุดของกองนำไปเกลี่ยในอีกส่วนของคอกเป็นชั้นล่างสุด แล้วเอาชั้นสองเกลี่ยทับแล้วรดน้ำ ควรกลับปุ๋ย  ทุก ๓๐ วัน จนกว่าซากพืชจะเปื่อยผุหมดทั้งกอง

อาจกินเวลา ๓ ถึง ๔ เดือน เมื่อปุ๋ยใช้ได้ สังเกตุจากความร้อนในกองจะใกล้เคียงกับความร้อนของอากาศ ปุ๋ยหมักจะเป็นสีน้ำตาลแก่ เอาตะแกรงร่อนปุ๋ยหมักเก็บไว้

ประโยชน์คือเราได้ประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ครึ่งหนึ่ง ทำให้ดินร่วน อุดมสมบูรณ์ เพิ่มธาตุไนโตรเจน ไม่เป็นอันตราย รักษาความชุ่มชื้นของดิน

หมายเหตุ ถ้าที่เป็นดินทรายใช้อิฐกรุในหลุม จะทำให้ได้ผลดีขึ้น

ขอขอบคุณที่มา มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

Loading...